Przygotowanie podłoża pod kostkę brukową

Kostka brukowa to elegancki a zarazem trwały materiał, z którego można wykonać chodniki, podjazdy, odbojówkę oraz wzorzyste wykończenie małej architektury przydomowej. Liczne wzory kostki brukowej zaspokoją nawet najwybredniejszego konsumenta, zaś materiał z którego została ona stworzona sprawia, że prawidłowo ułożona kostka posłuży nam przez lata. Jest jednak jeden warunek – wcześniej należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża.

Podłoże pod kostkę brukową ma bardzo duży wpływ zarówno na estetykę, jak i trwałość całego chodnika, parkingu czy podjazdu. Co prawda jego przygotowanie powinno być każdorazowo dostosowane do warunków, jakie panują na danym terenie oraz do efektu, który pragniemy uzyskać, natomiast można wyodrębnić kilka elementów, które są niezbędne do przygotowania jeśli chcemy, by całość była naprawdę solidna. Poniżej prezentujemy więc etapy przygotowywania podłoża pod kostkę brukową, dzięki czemu jej ułożenie będzie już tylko przyjemnością. Oto i one.

Obserwacja terenu i określenie rodzaju gruntu

Być może wydaje się to dziwne, natomiast przed podjęciem prac należy przez jakiś czas poobserwować teren, na którym prowadzona ma być inwestycja. Chodzi tu szczególnie o opady deszczu bądź śniegu – należy sprawdzić, czy podłoże dobrze przyjmuje wodę, czy nie tworzą się w danym miejscu kałuże, czy teren się nie zapada. Ponadto należy określić rodzaj gruntu oraz stan wód gruntowych, dzięki czemu będziemy wiedzieć, czy teren potrzebuje dodatkowego odwodnienia bądź nachylenia tak, by nie gromadziła się na nim woda, które może spowodować wiele szkód podczas nagłych lub obfitych opadów atmosferycznych oraz mrozów.

Oczyszczenie i korytowanie

W kolejnym etapie należy dokładnie oczyścić teren, na którym znaleźć ma się w przyszłości kostka – chodzi tutaj głównie o usunięcie przedmiotów i elementów, które mogłyby utrudniać dalsze prace, jak na przykład duże kamienie, korzenie, elementy infrastruktury, materiały budowlane. Teraz przechodzimy do korytowania, a więc usunięcia warstwy gruntu na głębokość około 20-50 cm – w zależności od stanu gruntu, jak i wysokości, na jakiej chcemy później umieścić kostkę, przy czym najlepiej, by była ona ułożona na równi z gruntem bądź delikatnie powyżej niego. Należy także w odpowiednich miejscach zabezpieczyć podłożę kartonami – strefapakowania24.pl

Podbudowa

Teraz przyszedł czas na przygotowanie wykopu – należy wyłożyć go tzw. podbudową, którą najczęściej stanowi naturalne lub łamane kruszywo, jak chociażby żwir czy żużel. Należy pamiętać, że warstwa ta będzie dokładnie ubijana, stąd też materiału musi być początkowo nieco więcej (jego objętość po ubiciu zmniejszy się ok. 25%). Grubość podbudowy powinna wynosić o 10-40 cm, w zależności od przeznaczenia danej powierzchni – jeśli ma to być ruch pieszy, wystarczy 10-20 cm, jeśli natomiast ruch samochodowy, warstwa ta musi być grubsza i wynosić około 20-40 cm.

Obrzeże i podsypka

Obrzeże to kolejny etap przygotowań do ułożenia kostki brukowej. Jego wysokość powinna być dobrana do wielkości kostek – zwykle jest to około 6-8 cm. Obrzeże można układać na trzy sposoby – jeden tak, by obrzeże było nieco wyżej niż kostka, drugi by kostka znajdowała się na jednym poziomie z obrzeżem i trzeci, by obrzeże było nieco poniżej kostki.  Teraz pozostało już tylko wykonanie podsypki, jednak jest to bardzo ważny etap, gdyż to właśnie na podsypce zostanie ułożona kostka. W roli podsypki zastosować można sam żwir lub mieszankę suchego bądź półsuchego betonu. Jej warstwa powinna wynosić około 3-5 cm i co ważne – musi być ona bardzo dobrze wyrównana i ubita.

Kostka brukowa i spoina

Wreszcie przyszedł czas na kostkę brukową. Układając ją na podsypce należy pamiętać nie tylko o tym, by nie naruszyć podłoża, ale także by zachować pomiędzy poszczególnymi kostkami właściwy odstęp – kostka cały czas pracuje, dlatego zbyt bliskie ułożenie jej obok siebie może doprowadzić do pękania lub odpryskiwania krawędzi. Po ułożeniu całości, podobnie jak w przypadku płytek, należy dokładnie zafugować szczeliny między kostkami. W tym przypadku za spoinę służy drobny, przesiany piasek.

Kostka brukowa ułożona na tak przygotowanym podłożu będzie równa i stabilna. Odpowiednio dopracowane podłoże, choć wymaga nieco pracy, jest gwarancją trwałości na długie lata, a na tym nam przecież zależy przystępując do tego rodzaju inwestycji.

Share your love